Promocja firmy na Forum

Regulamin Forum Branży Kosmetycznej 2020

Jestem zainteresowany ofertą na (pole wymagane):
stoiskorozmowy biznesoweprelekcję
podczas 8.Forum Branży Kosmetycznej, które odbędzie się 19 listopada 2020 w Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

nazwa firmy (pole wymagane):

jestem (pole wymagane):
producentem/dystrybutorem/importerem (kosmetyki, chemia gospodarcza, akcesoria)dostawcą dóbr i usług (opakowania, surowce dla branży, wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)

adres korespondecyjny(pole wymagane):

imię i nazwisko (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

ZGODY MARKETINGOWE

Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 następujące zgody:


e-mailSMS/MMStelefon


e-mailSMS/MMStelefon

W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@forumbranzykosmetycznej.pl

 

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”).

ROZWIŃ

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu prowadzenia kontaktu i korespondencji oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora lub jego partnerów biznesowych – na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie korespondencji i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu przetwarzania (zakończenia kontaktów lub do czasu wycofania zgody).

7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.