Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Dyrektor ds. nowych technologii | MAGO

Dyrektor ds. nowych technologii w MAGO S.A., odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację rozwiązań wykorzystujących nowe technologie, nie tylko w szeroko rozumianym retailu. 

Praktyk zarządzania z backgroundem finansisty. Członek zarządów, rad nadzorczych, doradca spółek m.in. z branży IT, telekomunikacji, automatyzacji. Od lat na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju firm w wymiarze produktowym i rynkowym, w szczególności w obszarze usprawnień procesów na styku technologii i powszechnego użytkownika. 

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i firmami, realizującymi pionierskie przedsięwzięcia na polskim rynku kart mikroprocesorowych, terminali płatniczych, systemów automatycznego przetwarzania danych, rozwiązań samoobsługowych w sektorach administracyjnym, bankowym, usług prywatnych i publicznych. 

15:00 - 15:30

DYSKUSJA PANELOWA: Jak technologie zmieniają kontakt klienta z marką? Omnichannel w praktyce.

15:05 - 15:25

Samoobsługowe nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej.

Scroll to Top