Jarosław Trzpiel

Jarosław Trzpiel

Doradca zarządu ds. sprzedaży | Editel

kończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 2000 roku (Wydział Ekonomii). Od ponad 20 lat powiązany z usługami EDI. Edukuje, sprzedaje i wdraża projekty z zakresu elektronicznej wymiany danych B2B oraz bierze udział w rozwoju usług związanych z e-fakturami, m.in. walidacja przesyłanych czy odbieranych faktur a także ich archiwizacją. Ekspert w realizacji projektu PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania B2G dla polskiego rządu) oraz komunikacji w zakresie sieci Peppol. Aktualnie jest odpowiedzialny za rozwój, sprzedaż i wdrożenia usługi eInvoicing-u „KSeF Connect” dla kontrahentów w Polsce.

3:35 pm - 3:50 pm

Elektroniczna wymiana danych i automatyzacja procesów – droga do podniesienia efektywności firmy w wymagającym otoczeniu gospodarczym  

Scroll to Top