200 uczestników na I Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej

Rozwój dyskontów i rosnąca pozycja marek własnych to tematy które zdominowały Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej zorganizowane przez redakcję Wiadomości Kosmetycznych i Wiadomości Handlowych w dniu 28 października 2013 w hotelu Courtyard Marriott w Warszawie. Wielu prelegentów zwróciło jednak uwagę, że mimo to istotna jest praca nad budową wizerunku markowych brandów. Tym bardziej, że wiele kategorii kosmetycznych wciąż nie zostało zdominowanych przez marki własne sklepów ze względu na wrażliwość konsumentów, którzy stawiają jednak na jakość i zaufanie do znanej marki. Lubią też innowacje, które mogą im zagwarantować jedynie markowe produkty. Oprócz tematyki z zakresu handlu i dystrybucji oraz reklamy i marketingu problemem, który mocno przykuł uwagę uczestników forum były różnorodne zagadnienia prawne związane ze zmieniającymi się przepisami oraz nie zawsze legalnymi opłatami na które narażeni są producenci (opłaty półkowe), ale i franczyzobiorcy (opłaty logistyczne). Ważne miejsce w dyskusji zajęła też tematyka eksportu polskich kosmetyków za granicę. To właśnie branża kosmetyczna została bowiem przez rząd wybrana jako jedna z najbardziej nadających się do promocji polskiego przemysłu za granicą, dzięki czemu polskie firmy mogą liczyć na pokaźne wsparcie promocyjne dla swoich produktów, także poza granicami UE. W forum wzięło udział blisko 200 uczestników – reprezentantów najwyższych władz w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz przedstawiciele handlu. Partnerem wydarzenia były marki Lirene i Under Twenty, należące do Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris, a patronowali mu Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, organizacja Czyste Piękno, POHID, Polska Izba Handlu oraz Fundacja Polskiego Handlu. – Rynek jest trudny i dlatego trzeba mieć wiedzę, by się na nim utrzymać –podsumowała dzień wypełniony prelekcjami Blanka Chmurzyńska-Brown, współprowadząca, obok Katarzyny Bochner, redaktor naczelnej Wiadomości Kosmetycznych, Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej.

Złoty partner

Logo_Lirene_Usmiechnij_Sie Logo_U20_

Partner

logoBialyjelenhipoalergiczny LOGO-SPONTEX LOGO_GD pionCMYK logo_nomen_2011 Print Bandi_logo
dodoxpol

Patroni

pih_male FPH_logo pure-Beauty-logo logo_pohid logo_RGB

Prelegenci


Ilona Antoniszyn-Klik

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki


Minister Ilona Antoniszyn-Klik odpowiada za realizację zadań związanych z bilateralną współpracą gospodarczą, w tym formułuje jej założenia. Realizuje zadania w zakresie promocji polskiej gospodarki w kraju i za granicą, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji za granicą oraz wspierania napływu bezpośredniego inwestycji zagranicznych. Odpowiada za realizację zadań związanych z wykorzystaniem środków unijnych, w tym programu Marka Polskiej Gospodarki, którego częścią jest realizowany od marca 2012 r. program promocji polskiej branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych „Polska Cosmetics”.

Blanka Chmurzyńska Brown

Dyrektor Generalny,
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Dziennikarstwa oraz Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego od początku istnienia organizacji, czyli od 2002 roku. Dyrektor Generalna Związku od 2004 roku. Odpowiedzialna za budowę strategii, rozwój organizacji w kraju i w Unii Europejskiej. Umiejętnie buduje koalicje wokół projektów istotnych dla branży kosmetycznej. Odpowiadała w Związku za wdrożenie do polskiego prawa kosmetycznego 6. i 7. poprawki do dyrektywy kosmetycznej. Nadzoruje 4-letni okres prac Związku nad projektem rozporządzenia kosmetycznego oraz wdrażaniem jego poszczególnych elementów po publikacji. Działania B. Chmurzyńskiej i taktyka budowy trwałych relacji roboczych z wiodącymi instytucjami rządowymi w Polsce oraz Unii Europejskiej prowadzi w 2010 roku do bezprecedensowego udziału polskiej branży kosmetycznej w pracach grupy roboczej ds. kosmetyków przy Komisji Europejskiej, w tym szeregu podgrup roboczych opracowujących akty wykonawcze i wytyczne do rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009. W 2011 roku, po 8 latach starań, wprowadza Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego do Cosmetics Europe (wcześniej COLIPA). Aktualnie uczestniczy w pracach AAM (rady dyrektorów organizacji krajowych) oraz grupy Advocacy (określającej strategię działań lobbingowych / public affairs) Cosmetics Europe i organizacji krajowych. Członek Zarządu Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Przewodnicząca Komitetu Technicznego ds. kosmetyków w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Mgr inż. Ewa Starzyk

Dyrektor Naukowy, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Chemik – kosmetolog. Od 2006 dyrektor naukowy Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestniczka Grupy Roboczej ds. Kosmetyków oraz podgrup Claims i Annex I w Komisji Europejskiej, a także Strategic Competence Committee REGulatory i Expert Team INGRedients w Cosmetics Europe. Odpowiada za przygotowywanie stanowisk technicznych (naukowych i legislacyjnych) organizacji, monitorowanie branżowych prac legislacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym, koordynację udziału Związku w konsultacjach społecznych na poziomie Polski i międzynarodowym, koordynację prac grup roboczych Związku, przygotowywanie materiałów merytorycznych dla przedsiębiorców branży kosmetycznej, doradztwo dla firm członkowskich organizacji i współpracę w zakresie merytorycznym z prasą branżową i instytucjami szkoleniowymi. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz wystąpień na konferencjach technicznych i naukowych. Od początku kariery zawodowej związana z chemią kosmetyczną i kosmetologią. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Podyplomowego Studium Chemii Kosmetycznej oraz kursu „Safety Assessment of Cosmetics in the EU – Training Course” organizowanego przez Vrije Univeriteit w Brukseli. Od 2002 współpracuje jako wykładowca z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Kosmetologów oraz Komitetu Technicznego ds. Kosmetyków i Środków Czystości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

dr inż. Anna Oborska

Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
Z wykształcenia chemik – kosmetolog, pracę doktorską dotyczącą wnikania składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Od wielu lat zajmuje się w Stowarzyszeniu zarówno technicznymi projektami kosmetycznymi, jak i detergentowymi. Reprezentując przemysł kosmetyczny bierze czynny udział w posiedzeniach grup roboczych przy Komisji Europejskiej – jest członkiem Grupy Roboczej ds. Kosmetyków przy KE, podgrupy ds. oceny bezpieczeństwa i podgrupy zajmującej się deklaracjami marketingowymi. Członek Zarządu Cosmetics Europe. Arbiter w Radzie Reklamy. Członek rad programowych czasopism branżowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia oraz studiach podyplomowych z zakresu chemii kosmetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów, konsultant merytoryczny wielu firm kosmetycznych, autorka ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Maria Andrzej Faliński

Dyrektor Generalny, POHID


Ur. 1951 w Warszawie, mgr historii, absolutorium socjologii UAM, tamże dr n. humanistycznych. Od 1976 do 1994 pracownik naukowy uniwersytetów i PAN; m.in. wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN; zainteresowania – teoria i filozofia polityki, doktryny, metodologia nauk humanistycznych. Wykładowca kilku uczelni zachodnich, członek władz stowarzyszeń naukowych. Od początku lat 90-tych związany z obronnością: wykłada na AON, kieruje departamentami w MON i BBN (m.in. sprawy parlamentarne resortu, NATO, analizy strategiczne).Prezes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy oraz Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił zbrojnych RP(1996 -2001). Od 1999 w biznesie: Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych 1999-2000; od 2000 roku Dyrektor/Sekretarz Generalny POHiD. Autor i współautor kilku książek oraz kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych. Mówi po angielsku, rosyjsku, niemiecku. Odznaczenia polskie i zagraniczne.

Anna Szymańska

Client Business Partner,
Nielsen

Z firmą Nielsen związana od 2007 roku, obecnie na stanowisku Client Business Partner. Od ponad 4 lat specjalizuje się w analizach rynku kosmetyczno-chemicznego, współpracując z najważniejszymi producentami tej branży. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w firmie produkującej środki chemiczne. Na co dzień odpowiada również za marketing i komunikację firmy Nielsen.

Krzysztofa Zaborowska

Senior Client Consultant,
Nielsen
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych. Z badaniami rynku związana jest od ponad 10 lat. Pracowała na wielu szczeblach działalności badawczej – jako ankieter, badacz, konsultant, lider projektu. Specjalizuje się w branży kosmetycznej. Współpracowała z liderami rynku. Od ponad dwóch lat związana z Nielsenem, obecnie na stanowisku Senior Client Consultant.

Tomasz Krysiak

Senior RS Consultant,
Nielsen

Z firmą Nielsen związany od 2012 roku. Specjalizuje się w analizach rynku handlu nowoczesnego i jest odpowiedzialny za raportowanie produktów Marek Własnych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w dziale zakupów sieci detalicznej. Odpowiada za współpracę z jedną z kluczowych sieci wielkoformatowych działających na polskim rynku.


Monika Hasslinger-Pawlak

Team Manager Consumer Panel Services, GfK Polonia
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Ukończyła Podyplomowe Studia z Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w badaniach panelowych (retail audit, consumer panels) branży FMCG. W swojej karierze współpracowała m.in. z firmami: Unilever, Coca-Cola, Nestle, P&G, Kraft, Reckitt Benckiser, GSK, Henkel

Anna Przeczka

Senior Project Manager Consumer Panel Services,
GfK Polonia
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Ukończyła: Studium Analiz Rynkowych SGH oraz Podyplomowe Studia z Psychologii Zachowań Rynkowych na UW. Posiada 20-letnie doświadczenie w badaniach – głównie panelowych (retail audit, consumer panels) branży FMCG a także badaniach Ad-hoc. W swojej karierze współpracował m.in. z firmami: Reckitt Benckiser, Hochland, Bahlsen, Henkel, Unilever, Mars, BAT.

Maciej Bartmiński

Prezes Zarządu,
Market Side

Z wykształcenia socjolog i ekonomista, absolwent prestiżowego kursu Principles of Marketing Research na University of Georgia. W branży badawczej od 1992 roku, pracował w największych firmach badawczych (GfK Polonia, SMG/KRC) oraz w niezależnych agencjach. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR. Od około 10 lat specjalizuje się w badaniach dla sieci i centrów handlowych. Prelegent na konferencjach m.in. CEE Shopping Center Forum (2008), Retail Purchasing Directors & Private labels (2009), Market i Drogeria Roku (2013).

Kinga Matuszewska

Prawnik, Doradca we franczyzie,
Profit System
Na co dzień związana jest z firmą doradczą PROFIT system, w której odpowiada za tworzenie pakietów franczyzowych (modele biznesowe, umowy franczyzowe, podręczniki operacyjne) dla kluczowych klientów firmy, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, oraz doradztwo prawne. Pracowała m.in. przy tworzeniu systemów franczyzowych, partnerskich, agencyjnych: Piwiarnie Warki, Vision Express SP, Świat Zdrowia, 5.10.15, The Little Gym, Socatots, Warzywnik i Tax Care. Od kilku lat współprowadzi szkolenia dla franczyzobiorców i franczyzodawców z zakresu istoty franczyzy. Autorka artykułów z zakresu prawa gospodarczego publikowanych na łamach „Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej” oraz miesięcznika „Własny Biznes FRANCHISING”.


Aleksandra Kretkowska

Project Manager,
SPC House of Media
Absolwentka UW, posiada wieloletnie doświadczenie w PR i prowadzeniu kampanii promocyjnych i politycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie dla Ministerstwa Gospodarki zarządza 3-letnim programem promocji polskiej branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych.

Marianna Wartecka

Marketing Coordinator,
SPC House of Media

Absolwentka UAM, posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń w sektorze kultury oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku kariery zawodowej zajmuje się wspieraniem innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Odpowiada za stronę merytoryczną programu promocji polskiej branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych.

Grzegorz Blachnio

Ekspert,
Euler Hermes

Analityk Biznesowy, autor analiz poświęconych bieżącej kondycji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozliczeń i opóźnień w płatnościach. Regularnie opracowuje, analizuje i komentuje dane o upadłościach. Uczestnik i prelegent spotkań branżowych, na których prezentuje analizy sektorowe uwzgledniające aktualne trendy w kwestii zarządzania należnościami.

Dustin Du Cane

Kancelaria Radcy Prawnego
Dustin Du Cane

Praktyk i teoretyk z zakresu prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej. Pracuje m.in dla branży FMCG, w tym dla producentów kosmetyków. Reprezentuje licznych producentów w sporach z odbiorcami stosującymi tzw. opłaty półkowe.


Dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy


Specjalizuje się w prawie antymonopolowym oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Doradza klientom w zakresie zgodności ich strategii z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Ma duże doświadczenie praktyczne dotyczące antymonopolowych aspektów dystrybucji towarów, zarówno po stronie dostawców, jak i dystrybutorów. 
Autor monografii „Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji” (2013) oraz współautor książki „Prawo konkurencji” (2012) jak również ponad dwudziestu publikacji poświęconych ochronie konkurencji.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Magdalena Wawrzyniak

Radca Prawny, Food & Pharma Legal, Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni Sp. j.
Magdalena Wawrzyniak jest radcą prawnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Zespole Prawa Farmaceutycznego, gdzie doradzała firmom z sektora farmaceutycznego, żywnościowego oraz wyrobów medycznych i kosmetyków. Od 2011 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j., gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz środkami spożywczymi.

Jerzy Dąbrowski

Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium

W Banku Millennium od czerwca 2008 r. Z rynkiem faktoringowym związany od 2002 r., wcześniej w grupie Pekao i w Banku Raiffeisen. Jest absolwentem Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym przez 4 lata był także pracownikiem naukowym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Faktorów. Jest aktywnym uczestnikiem debaty o rynku faktoringowym, prezentując swój punkt widzenia w licznych artykułach prasowych, wystąpieniach podczas konferencji, wywiadach radiowych i telewizyjnych.

Charlotta Eliasson

Dyrektor Operacyjny, Daymaker Poland Sp. z o.o.


Ukończyła studia magisterskie w International Business na Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji. Jej dotychczasowe doświadczenie związane jest z rozwojem międzynarodowego biznesu w Radzie Handlu Szwecji w Paryżu i Brukseli. Charlotta Eliasson jest znanym i cenionym ekspertem w zakresie obsługi klienta w polskim handlu detalicznym. Na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia w międzynarodowych projektach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży oraz relacji z klientami zdobywała wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia optymalnych spotkań z klientami. Pracowała z krajowymi i międzynarodowymi firmami handlowymi, analizując i oceniając zachowania uczestników sprzedaży. Ma unikalną wiedzę na temat korzystania z różnych metod badawczych m.in. Mystery Shopping, jako narzędzia motywacyjnego i rozwojowego dla asystentów sprzedaży w sektorze detalicznym.


Anna Nalazek

Prezes Zarządu,
A&N Brand Innovation


Ekspert w dziedzinie budowania marki i komunikacji marketingowej z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych agencjach reklamowych i brandingowych, a od 8 lat – we własnej firmie konsultingowej A&N Brand Innovation. Współpracuje zarówno z największymi firmami globalnymi i polskimi, jak i firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działającymi w różnych kategoriach rynkowych, w tym także z branży kosmetycznej. Prowadzi projekty z zakresu analiz rynkowych, trendów konsumenckich oraz strategii i komunikacji marki, szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresu brandingu, publikuje artykuły w prasie branżowej.

Aleksandra Węgrowicz-Łastowiecka

Zenith Digital Manager,
ZenithOptimedia Group
Z mediami związana od 7 lat, w tym 6 lat doświadczenia po stronie domów mediowych w obszarze mediów interaktywnych. Aktualnie na stanowisku Zenith Digital Managera w ZenithOptimedia Group, gdzie odpowiada za strategiczne doradztwo w ramach działań interactive wszystkich Klientów Zenith. Pracowała z takimi markami, jak Garnier, L’Oréal Paris, Vichy, Lancome, Maybelline New York, Aviva, GetinBank, IKEA, Warner Bros. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu mediów cyfrowych, od 2011 roku wykładowca autorskiego przedmiotu Interactive Media Planning w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Henryka Koblańska

Dyrektor Zarządzająca,
Grupa Hands


Od ponad 15 lat związana z Grupą Reklamową specjalizującą się w tworzeniu oraz rozwoju sieci sprzedaży. Współuczestniczyła w powstawaniu strategii oraz zarządzała projektami z zakresu komunikacji marketingowej, w tworzeniu shop conceptów oraz remodelingach dla wielu znanych sieci sprzedaży m.in. z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej, bankowej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunkach Komunikacja w Biznesie oraz Marketing Farmaceutyczny, publikuje również artykuły w prasie specjalistycznej.

Michał Wiśniewski

Head of Direct Sales,
Socializer


Z branżą reklamową związany od 2009 r. Współtworzył oraz prowadził kampanie m.in. dla Diageo, EMI Music Poland, FOX International Channels Poland, H&M, Hasbro, Komisja Nadzoru Finansowego, Levi’s, Lorenz Bahlsen, Marks&Spencer, PKO BP czy P&G. Wcześniej w grupie ARBOinteractive odpowiadał za rozwój sprzedaży bezpośredniej w dziale Facebook NOW. Od 2011 r. New Business Manager w Mint Media. Specjalista w dziedzinie social media. Autor wielu publikacji w prasie branżowej. Założyciel Social Media Knowledge. Od 2010 r. trener i prelegent na konferencjach i zamkniętych szkoleniach z zakresu Social Media. Absolwent polityki społecznej oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.


Maciej Kraus

Dyrektor Zarządzający,
Fern Partners
Posiada szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C (Polska, USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja). Doradzał zarówno globalnym koncernom (Siemens, Daimler, Johnson & Johnson, Mondi), jak i MSE. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu grupą produktów w Nestle. Jest autorem licznych publikacji na temat strategii sprzedaży i zarządzania cenami. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PROGRAM

Prowadzące: Katarzyna Bochner, Redaktor Naczelna, miesięcznik „Wiadomości Kosmetyczne” Blanka Chmurzyńska Brown, Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

8.20-8.50 Rejestracja uczestników i poranna kawa

8.50 Powitanie uczestników

Katarzyna Bochner, Redaktor Naczelna, miesięcznik „Wiadomości Kosmetyczne”

HANDEL i DYSTRYBUCJA


9.00 Czy kosmetyczka ma dno? Najnowsze trendy na rynku kosmetycznym

Anna Szymańska, Client Business Partner, Nielsen Krzysztofa Zaborowska, Senior Client Consultant, Nielsen Poszukamy odpowiedzi na zadane powyżej pytanie przez pryzmat danych sprzedażowych i konsumenckich. Czy kryzys i spadek zadowolenia konsumentów wpłynął na wielkość koszyka kosmetycznego? Jak główni gracze reagują na obecną sytuację rynkową? Czym nas kuszą? Pokażemy, jak zachowują się poszczególne kategorie i gdzie się rozwijają. Pochwalimy najciekawsze inicjatywy. Nie pominiemy również nadal gorącego tematu dyskontów i marek własnych.

9.30 Marka własna – wybór czy konieczność? Fakty i perspektywy rozwoju

Tomasz Krysiak, Senior Retail Client Consultant, Nielsen Dane sprzedażowe dotyczące rynku marek własnych w koszyku chemiczno-kosmetycznym (udziały, dynamika, lokalizacja sprzedaży). Pozycja produktów brandowych na tle marek własnych. Analiza zachowań konsumentów i zmiany postaw wobec produktów marek własnych. Perspektywy rozwoju marek własnych w odniesieniu do sytuacji na wybranych rynkach zagranicznych.

9.55 Porządki po polsku, czyli opowieść o praniu i sprzątaniu

Monika Hasslinger-Pawlak, Consumer Panel Services, GfK Polonia Anna Przeczka, Senior Project Manager, GfK Polonia Płyn, proszek kapsułka, mleczko – najbardziej popularne „formy” środków czystości. Co ważniejsze: lojalność wobec marek producenckich czy rozsądek korzystania z marek własnych? Różne typy użytkowników środków czystości.

10.20 Współczesny przemysł środków czystości – inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

dr inż. Anna Oborska, Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Ostatnie lata przyniosły bardzo dynamiczny rozwój przemysłu środków czystości. Stale pojawiają się nowe, coraz lepsze rozwiązania technologiczne, innowacje i udoskonalenia dotyczące receptur i form tych produktów. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej producenci kładą szczególny nacisk na wytwarzanie środków czystości w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dobrowolne inicjatywy podejmowane przez przemysł mają na celu wytwarzanie i stosowanie produktów w sposób najmniej obciążający środowisko, co pozwoli zachować je dla kolejnych pokoleń. Jeden z widocznych na rynku trendów dotyczy koncentracji/skompaktowania produktów, których działanie będzie co najmniej równie efektywne jak produktów nieskoncentrowanych. Trend ten wymusza opracowanie nowych, innowacyjnych receptur, wpływając bezpośrednio na dynamikę rozwoju tej gałęzi przemysłu.

10.45 Zmierzch hipermarketów? Strategie rozwoju kategorii kosmetyczno-chemicznych w handlu

Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, POHID

11.05 Przerwa kawowa


11.20 Kto się boi dyskontów? Rozwój sieci dyskontowych, stan obecny i prognozy. Wpływ na branżę kosmetyczno-chemiczną

Maciej Bartmiński, Prezes Zarządu, Market Side

11.40 Od czego zależy sukces projektów franczyzowych. Sukcesy i porażki na przykładzie sieci handlowych i usługowych

Kinga Matuszewska, Prawnik, Doradca we franczyzie, Profit System W wystąpieniu poruszone zostaną zagadnienia związane z wadami i zaletami franczyzy na przykładzie istniejących sieci franczyzowych. Postaramy się wyjaśnić słabe i mocne strony „franczyzy miękkiej” i „franczyzy twardej” a także opowiedzieć o możliwych sposobach, tych biznesowych, jak i prawnych, zabezpieczenia swojej sieci franczyzowej.

EXPORT


12.05 Kosmetyki polską marką eksportową. Przyszłość Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

12.25 Polskie marki kosmetyczne podbijają świat. Program promocji branży za granicą – sukcesy, plany na przyszłość

Aleksandra Kretkowska, Project Manager, SPC House of Media Marianna Wartecka, Marketing & PR Coordinator, SPC House of Media Firma SPC House of Media od półtora roku prowadzi Branżowy Program Promocji branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Bierze już w nim udział ponad 50 firm. Wspólnie prezentują się na zagranicznych targach czy przyjmują w Polsce zagranicznych kontrahentów i dziennikarzy. SPC dba też o międzynarodowy PR branży. Ministerstwo przeznaczyło na wsparcie już 25 mln zł. Czas na pierwsze podsumowanie i zakreślenie perspektyw.

12.45 Ubezpieczenia eksportu i odzyskiwanie należności

Grzegorz Blachnio, Ekspert, Euler Hermes

13.00 Lunch


PRAWO, FINANSE


14.00 Nowe prawo kosmetyczne – to jeszcze nie koniec. Jakie zmiany czekają branżę kosmetyczną w kontekście prac Komisji Europejskiej?

Blanka Chmurzyńska-Brown, Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

14.25 Nie obiecuj, jeśli nie możesz spełnić. Deklaracje marketingowe producentów kosmetyków – prawo a stan rynku

Ewa Starzyk, Dyrektor Naukowy, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Deklaracje marketingowe to jedno z podstawowych narzędzi sprzedaży kosmetyków. Z drugiej strony prawo sektorowe i horyzontalne nakłada szereg ograniczeń w zakresie tworzenia komunikacji marketingowej, które m.in. mają na celu ochronę konkurencji i konsumentów. Jak zachować kompromis pomiędzy restrykcyjnymi wymaganiami, konkurencyjnym otoczeniem i rosnącymi oczekiwaniami konsumentów? Jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedzialnej komunikacji marketingowej dla pojedynczego przedsiębiorcy i całego sektora?

14.50 Opłaty półkowe – negocjowanie i odzyskiwanie w praktyce

Dustin Du Cane, Kancelaria Radcy Prawnego Dustin Du Cane Polskie prawo od 10 lat zabrania pobierania opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży. Część sieci handlowych rezygnuje z opłat, ale część ukrywa pod różnymi postaciami. Omówimy sposoby unikania, zmniejszenia i odzyskania opłat w kontekście ewoluującego rynku.

15.15 Zakazane i dozwolone ograniczenia w sprzedaży przez Internet

dr Antoni Bolecki, Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Wielu producentów skarży się, że Internet stał się współczesnym bazarem zabijającym renomę i prestiż produktu. Są zainteresowani, w jaki sposób mogą ograniczyć prawo dystrybutorów do sprzedaży on-line. W praktyce często pojawiają się pytania typu, czy można zakazać sprzedaży na allegro? Czy dostawca może ingerować w wygląd i funkcjonalność sklepu internetowego? Czy może zezwolić na sprzedaż przez Internet tylko tym dystrybutorom, którzy posiadają stacjonarny sklep? Czy można różnicować ceny przeznaczone do sprzedaży tradycyjnej i on-line? Czy można limitować ilość towaru przeznaczonego do sprzedaży przez Internet? Jak można karać dystrybutorów nie przestrzegających zasad sprzedaży on-line? W trakcie prezentacji omówię te ograniczenia w sprzedaży przez Internet, które są dozwolone oraz te, które są zakazane i których stosowanie grozi karą nakładaną przez UOKiK w wysokości do 10 proc. przychodów.

15.40 Ustawa refundacyjna i jej konsekwencje dla handlu kosmetykami i suplementami diety

Magdalena Wawrzyniak, Radca Prawny, Food & Pharma Legal, Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni Sp. j. Ustawa refundacyjna wprowadziła szereg zmian dotyczących nie tylko produktów refundowanych. Zakaz reklamy działalności aptek wywiera znaczący wpływ na ich funkcjonowanie, jak również podmiotów chcących reklamować swoje produkty w aptekach. Powyższe ograniczenia w reklamie środków spożywczych czy kosmetyków mają zastosowanie tylko do aptek, inne placówki, takie jak sieci drogeryjne, mogą swobodnie reklamować te kategorie produktów. Projektowana jest zmiana w zakresie zakazu reklamy działalności aptek, jest to jednak wstępna propozycja, trudno jest więc przewidzieć, czy i w jakim kształcie zostanie przyjęta.

16.05 Gdy brakuje środków na inwestycje. Kredyt czy factoring?

Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium

16.30 Przerwa kawowa


REKLAMA i MARKETING


16.50 Siła wizerunku marki kosmetycznej

Anna Nalazek, Prezes Zarządu, A&N Brand Innovation Marka kosmetyków to coś więcej niż gama dobrej jakości produktów do pielęgnacji urody… To cały zespół emocjonalnych wrażeń i skojarzeń związanych z korzyściami idącymi dalej niż funkcjonalne korzyści produktu, takie jak gładka i młoda skóra. Percepcja dalej idących korzyści marki jest wynikiem jej wizerunku i osobowości, które kreowane są poprzez komunikację wynikającą z nazwy, opakowania, historii czy reklamy. Na postrzeganie marki wpływa także relacja między kreowanym wizerunkiem a ceną oraz otoczenie handlowe, miejsce, w jakim marka jest dostępna konsumentom. Zespół tych wszystkich elementów ma ogromny wpływ na identyfikację konsumentów z określoną marką kosmetyków, preferencje jej wyboru i lojalność. Wykład poruszy zagadnienia związane z budowaniem marki kosmetycznej, które pomogą firmom w tworzeniu lub udoskonaleniu strategii marketingowej i brandingu, wspierających tworzenie i komunikację marki kosmetyków pierwszego wyboru.

17.15 W jakie media warto inwestować? Zjawisko medialnego szumu a efektywność kampanii reklamowych w kategoriach kosmetyczno-chemicznych

Aleksandra Węgrowicz-Łastowiecka, Zenith Digital Manager, ZenithOptimedia Group

17.40 Budowanie więzi między konsumentem a firmą oraz generowanie sprzedaży dzięki social media

Michał Wiśniewski, Head of Direct Sales, Socializer

18.00 Wszystko zależy od sprzedawcy. Wpływ obsługi klienta na wyniki biznesowe sklepu i dostawców

Charlotta Eliasson, Dyrektor Operacyjny, Daymaker Świadomość znaczenia jakości obsługi z każdym rokiem rośnie, nie tylko wśród zarządzających sieciami handlowymi. Kierownicy sklepów oraz sprzedawcy mają coraz większą świadomość tego, że do przetrwania na trudnym rynku nie wystarczy dobry produkt oraz uczciwa cena. Badanie DaymakerIndex pokazuje, jak do obsługi klientów podchodzą pracownicy różnych branż handlu detalicznego. Tajemniczy Klienci odwiedzili w tym roku ponad 600 sklepów z ponad 120 sieci handlowych, oceniając sposób, w jaki zostali obsłużeni. Wyniki badania pokazują, jaką pracę muszą wykonać sprzedawcy z branży handlu kosmetykami, żeby pozyskiwać lojalnych klientów.

18.20 Visual Merchandising. Jak budować pozycję marki w przestrzeni sklepowej?

Henryka Koblańska, Stategic Director, Grupa Hands Miejsce produktu na półce oraz rola opakowania. Optymalne zagospodarowanie powierzchni sklepu, w tym znaczenie komunikacji oraz aranżacji. Rola i miejsce usług dodatkowych w drogerii.

18.40 Żeby promocja nie zjadła zysku. Jak organizować promocje kategorii kosmetyczno-chemicznych i nie tracić?

Maciej Kraus, Dyrektor Zarządzający, Fern Partners Według badań dla ponad 80 proc. Polaków niskie ceny są ważne lub decydujące o wyborze miejsca dokonywania zakupów. Identyczny odsetek uznaje promocje cenowe za ulubioną formę akcji promocyjnych. Dla wielu firm obniżenie ceny (chociażby tymczasowo) wydaje się być zadaniem prostym, łatwym w realizacji i zawsze przynoszącym pozytywne skutki. Niestety, nie jest to do końca prawda, a złożoność samego zagadnienia i brak kompetencji i wiedzy po stronie firm powoduje, iż bardzo często nie są one w stanie efektywnie zarządzać promocjami cenowymi i wykorzystać ich potencjału do poprawy zyskowności. Jak efektywnie promować produkty? Na pytanie postaram się znaleźć odpowiedź.

19.10 Bankiet na zakończenie

Fotorelacja